Donateurscommissie

Onze vereniging heeft gelukkig een groep fans, die zich donateur mogen noemen. Deze donateurs komen elk jaar trouw naar onze jaarlijkse uitvoering in maart. Dat vinden we erg fijn.

Men komt elk jaar trouw naar onze jaarlijkse uitvoering in maart. Dat vinden we erg fijn. De donateurscommissie zorgt er voor, dat de donateurs geregistreerd worden en jaarlijks bezocht worden. De leden helpen hen daarbij.

Zo brengen de leden de toegangskaarten in ruil voor de afgesproken donatie bij deze donateurs. Daarnaast zorgt de commissie voor de kaartverkoop van de uitvoering. Deze commissie bestaat uit Tini Ruumpol, Riet de Koning en Jos Driessen.

Facebook

Logo in kleur op A5 formaat

Zomaar wat foto's

Sociale Media