Bestuur

Zoals elke vereniging hebben wij ook een bestuur. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en is verkozen door de Algemene Leden Vergadering. Ons bestuur bestaat uit voorzitter Hugo Hoitink, penningmeester Michel Kleverwal en secretaris Tina Wassink.

Bestuur Small

Van links naar rechts: Michel Kleverwal, Tina Wassink en Hugo Hoitink.

Facebook

logo kleur witte achtergrond

Sociale Media