Leden in het zonnetje

Tijdens de ledenvergadering op maandagavond 14 november jl. zijn 7 leden in het zonnetje gezet vanwege een jubileum of andere inzet voor de club. Ze kregen allemaal een felicitatie en een bloemetje uit handen van voorzitter Hugo Hoitink

2016 11 In het zonnetje

 Staand van links naar rechts: Mariel van Wijngeeren, Heidi Wolters, Bets Zwierenberg en Annie Jansen . Zittend van links naar rechts: Annet van Wijngeeren, Carla Beekman en Henri Nijhof.

Elk jaar deelt het bestuur bloemetjes uit tijdens de ledenvergadering. Dan worden de jubilarissen gehuldigd. Als eerste werd Mariël van Wijngeeren gefeliciteerd met haar 12,5 jubileum. Ze kreeg een glazen vaas met het logo van Mondolia. Daarna werd Annie Jansen in de bloemetjes gezet. Met haar 25-jarig jubileum werd zij gefeliciteerd en kreeg daarmee uit handen van voorzitter Hugo Hoitink een glazen bonbonschaal met het logo.

Carla Beekman mocht met haar 40-jarig jubileum een karaf in ontvangst nemen. En het lid, dat dit jaar de meeste verenigingsjaren op haar naam mag schrijven was Bets Zwierenberg. Met haar 50 jarig lidmaatschap was zij dit keer de "topscoorder". Zij kreeg onder tromgeroffel een mooie pennenset met inscriptie.  

 Mondolia-vrijwilliger van het jaar

Een vereniging, kan niet zonder vrijwilligers. Wij dus ook niet. Het bestuur kiest daarom elk jaar iemand die zich erg verdienstelijk maakt of heeft gemaakt . Dit jaar werd drummer Henri Nijhof hiervoor gekozen.

Henri heeft er al heel wat afgeklust voor de vereniging. "Is het geen kabeltjes maken, dan wel een decorstuk maken voor de uitvoering, maar ook voor reparaties aan apparatuur van de club, draait Henri zijn hand niet om", aldus voorzitter Hugo Hotink. Hij mag zich voor de rest van het verenigingsjaar "Mondolia-vrijwilliger van het jaar" noemen.

 Ruim 10 jaar voor het orkest

Als laatsten, maar zeker niet de minsten werden de dirigentes Heidi Wolters en Annet van Wijngeeren in het zonnetje gezet. Zij zijn al weer ruim 10 jaar dirigent. Annet en Heidi hebben vanaf 2005 samen voor het jeugdorkest gestaan. Reden genoeg voor het bestuur om daar bij stil te staan. Beide dames zijn zeer betrokken en actief binnen de vereniging. Annet en Heidi werden van harte gefeliciteerd met hun behaalde jubileum.

Voorzitter Hugo Hoitink sprak de hoop uit nog jaren met deze leden en dirigentes muziek te mogen maken.

Facebook

Logo versie 75 jaar

Zomaar wat foto's

Sociale Media