Jubilea en vrijwilliger in het zonnetje

Tijdens de ledenvergadering in 2018 werden vijf leden in de bloemetjes gezet. Als eerst ontving Cobi Holdijk de bloemetjes en een pennenset. Zij is dit jaar 50 jaar lid van de vereniging. Daarna ontvingen Jos Driessen en Michel Kleverwal een bloemetje en een glazen karaf. Zij zijn inmiddels 40 jaar lid. Grada Konijnenberg was met haar 25-jarig lidmaatschap de hekkensluiter. Zij kreeg een glazen bonbonschaaltje. Voorzitter Hugo Hoitink feliciteerde de jubilarissen.

 Vrijwilliger

Dat een vereniging niet kan functioneren zonder vrijwilligers is algemeen bekend. Daarom wordt tijdens de ledenvergadering één van leden benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Dat lid is in het afgelopen jaar van bijzondere betekenis (geweest) voor de vereniging en wordt dan in de bloemetjes gezet. Dit jaar kreeg Gerrie Hertgers deze bijzondere titel. Gerrie zit in de muziekcommissie en neemt het kopiëren van het bladmuziekvoor haar rekening. Daar is de vereniging blij mee.

jubilarissen001
Van links naar rechts staand: Jos Driessen, Grada Konijnenberg en Michel Kleverwal
Van Links naar rechts zittend: Cobi Holdijk en Gerrie Hertgers

Facebook

Logo in kleur op A5 formaat

Zomaar wat foto's

Sociale Media