In de bloemetjes gezet

Tijdens de ledenvergadering van maandag 6 november jl. werden de twee leden, Mirjan Kleverwal en Hermien van Gerrevink in de bloemetjes gezet door de vootzitter.

2017 11 Jubilaris

Van links naar rechts: Hermien van Gerrevink en Mirjan Kleverwal

Mirjan is 25 jaar lid van de vereniging en ontving uithanden van voorzitter Hugo Hoitink een glazen bonbonschaal met het embleem. Daarnaast ontving ze een mooi boeket bloemen. Zij was dit jaar de enige, die jubileerde.

Dat een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers, weten we allemaal. Uiteraard worden onze vrijwilligers ook bedankt, maar elk jaar wordt er een lid die in het afgelopen jaar van betekenis is (geweest) voor de vereniging in de bloemetjes gezet.

Dit jaar kreeg Hermien van Gerrevink als dank voor haar werk achter de schermen een bloemetje. Hermien wil altijd allerlei hand- en spandiensten verrichten en meestal is zij degene, die kleding of kostuums naait voor de uitvoering (sketch).

Facebook

Logo in kleur op A5 formaat

Zomaar wat foto's

Sociale Media