Jubilea en vrijwilliger in het zonnetje

Tijdens de ledenvergadering werden vijf leden in de bloemetjes gezet. Als eerst ontving Cobi Holdijk de bloemetjes en een pennenset. Zij is dit jaar 50 jaar lid van de vereniging. Daarna ontvingen Jos Driessen en Michel Kleverwal een bloemetje en een glazen karaf. Zij zijn inmiddels 40 jaar lid. Grada Konijnenberg was met haar 25-jarig lidmaatschap de hekkensluiter. Zij kreeg een glazen bonbonschaaltje. Voorzitter Hugo Hoitink feliciteerde de jubilarissen.

 Vrijwilliger

Dat een vereniging niet kan functioneren zonder vrijwilligers is algemeen bekend. Daarom wordt tijdens de ledenvergadering één van leden benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Dat lid is in het afgelopen jaar van bijzondere betekenis (geweest) voor de vereniging en wordt dan in de bloemetjes gezet. Dit jaar kreeg Gerrie Hertgers deze bijzondere titel. Gerrie zit in de muziekcommissie en neemt het kopiëren van het bladmuziekvoor haar rekening. Daar is de vereniging blij mee.

jubilarissen001

Van links naar rechts staand: Jos Driessen, Grada Konijnenberg en Michel Kleverwal

Van Links naar rechts zittend: Cobi Holdijk en Gerrie Hertgers

Nieuw Logo bekend gemaakt!

Hierbij maken we ons nieuwe logo bekend!!!! 

logo kleur witte achtergrond

Tijdens de ledenvergadering van 12 november 2018 heeft voorzitter Hugo Hoitink het nieuwe logo van de vereniging onthuld. Door een druk op de knop, werd met een filmpje het logo bekend gemaakt aan de leden. Het logo werd met applaus ontvangen. Daarna was er voor elk lid een tompouce met een afbeelding van het nieuwe logo. De leden hebben er van genoten.

Lees meer...

Data uitvoering 2019 bekend!

De data van de uitvoering van 2019 zijn bekend. De data zijn:

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019

De uitvoeringen worden gehouden in het Boshuis, Kerkweg 2 in Klarenbeek.

Open avond jeugdorkest 4 september 2018

Op dinsdag 4 september 2018 houden we een open repetitie avond voor kinderen, die muziek willen leren maken en interesse hebben in de vereniging. Vanzelfsprekend zijn ouders ook van harte welkom om een kijkje te nemen. Deze avond begint om 19.00 uur (tot 20.00 uur) en wordt gehouden in de peuterspeelzaal van het dorpshuis te Oosterhuizen. Kinderen zonder enige muziekkennis en kinderen met muziekkennis zijn van harte welkom.

2018 08 Open avond jeugdorkest Mondolia

Lees meer...

In de bloemetjes gezet

Tijdens de ledenvergadering van maandag 6 november jl. werden de twee leden, Mirjan Kleverwal en Hermien van Gerrevink in de bloemetjes gezet door de vootzitter.

2017 11 Jubilaris

Van links naar rechts: Hermien van Gerrevink en Mirjan Kleverwal

Lees meer...

Facebook

Sociale Media