Informatie voor nieuwe leden

Hallo aspirant lid/nieuw Mondolia lid!

Als aspirant/nieuw lid willen wij je graag op de hoogte brengen van een aantal zaken zoals die bij onze vereniging geregeld zijn.

Vereniging

We zijn een vereniging met ca. 45 leden. Deze leden zijn verdeeld in 4 groepen nl. Beginners (diplomalessers krijgen een half uur les in een groep van twee tot drie kinderen met als afsluiting een diploma), jeugdorkest (ook wel B-orkest genoemd), jeugdband en het seniorenorkest (ook wel A-orkest genoemd).

Alle groepen repeteren (in principe één keer per week) in de peuterspeelzaal van het Dorpshuis in Oosterhuizen. Het adres is Oude Veen 19-21, 7364 BZ Lieren, telefoonnummer 055-5063130.

Groepen

Beginners
(in groepjes van twee, half uur les)
maandagavond
dinsdagavond
18.10 uur tot 19.10 uur*
18.10 uur tot 19.10 uur*

Jeugdorkest

Jeugdband

dinsdagavond

Dinsdagavond

19.00 uur tot 20.00 uur

20.00 uur tot 21.00 uur

A-orkest maandagavond 19.45 uur tot 21.30 uur
(met om ca.20.30 uur een kwartier pauze)

In overleg met de leden kan de dirigente extra repetities plannen.

*) Dit is een indicatie, afhankelijk van hoeveel leerlingen er zijn. Het afspreken van tijden altijd in overleg met de docentes!

Bestuur/commissies/dirigentes

Bestuur

Voorzitter

Hugo Hoitink

055 - 5053230

Penningmeester

Michel Kleverwal

055 - 5418909

Secretariaat

Tina Wassink

06 - 12189061

Commissies

Muziekcommissie

Hugo Hoitink
Heidi Wolters
Gerrie Hertgers
Jantine Schotman
Marlou van Wijngeeren

 

Donateurs

Riet de Koning
Jos Driesen

 

Dirigentes

Diplomalessers

Linda van den Beukel

06-13472337

Jeugd-orkest

Mariël van Wijngeeren
Mirjan Berends

06-5133 3255

A-orkest

Heidi Wolters

06-5231 5015

Contributie

De contributie kunt u overmaken op IBAN NL11 RABO 0332110397 t.n.v. M.A.V. Mondolia o.v.v. contributie. Dat kan per maand/kwartaal/half jaar/jaar. Onderstaande bedragen horen daarbij:

 

Maand

Kwartaal

Half jaar

Jaar

Diplomalessen

€ 15,00

€ 45,00

€ 90,00

€ 180,00

Jeugd

€ 10,00

€ 30,00

€ 60,00

€ 120,00

Senioren

€ 13,00

€ 39,00

€ 78,00

€ 156,00

Na 3 maanden langdurig afwezigheid door ziekte hoeft maar de helft van de contributie betaald te worden (dus eerste drie maanden volledig betalen, daarna de helft). Wanneer je bij onze vereniging weg gaat moet je de maand van vertrek volledig betalen.

Instrument

Bij aanvang van het lidmaatschap wordt in samenspraak met dirigente afgesproken welk instrument je mag gaan spelen. Bij jeugd geven we alleen opleiding voor melodica. Wanneer je jouw eigen instrument gebruikt tijdens repetities/optredens e.d. dan is het door ons verzekerd. De technische commissie heeft hiervoor wel de gegevens van het instrument nodig. (zie ook inschrijfformulier).

Wanneer je instrument van de vereniging gaat gebruiken zorgen wij ook voor de verzekering. Wij verwachten van onze leden, dat ze zuinig op de eigendommen van de vereniging zijn.

Bladmuziek

Bij de diplomalessen wordt gebruik gemaakt van het muziekboek Holzschuh. De muziek voor de orkesten wordt door de dirigentes zelf geschreven. De benodigde kopieën worden gratis aan de leden verstrekt. Bij het opzeggen van het lidmaatschap dient bladmuziek weer ingeleverd te worden.

Optredens

Het A-orkest treedt diverse keren per jaar op. De jeugd heeft een enkel optreden per jaar. Onze jaarlijkse uitvoering in de maand maart (kaartverkoop begint in januari) gehouden in "Het Boshuis” in Klarenbeek. Wij rekenen erop, dat onze leden zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens de optredens. Deze optredens worden altijd in overleg met de leden vastgesteld.

Uniform

Leden van het A-orkest dragen tijdens optredens altijd een uniform bestaande uit verschillende items. De basiskleur van het tenue is zwart. Hierbij is gekozen voor een felle kleur blauw, waarvan lapjes stof te verkrijgen zijn. Het is het leukst, wanneer je niet hetzelfde aan hebt als degene die naast je zit.

Zo creëren we een groep met een zelfde kleurencombinatie maar verschillende kledingstukken en stijlen, zodat een ieder zich kan kleden in kleding waarin hij/ of zij zich prettig voelt. De leden dienen zelf voor de kleding te zorgen en de kosten worden niet vergoed door de vereniging.

Zwarte map

Naast het uniform ontvangt elk A-orkest lid een (gratis) zwarte map. Deze dient bij beëindiging lidmaatschap ingeleverd te worden.

Lessenaar

Seniorleden dienen een lessenaar te kopen á € 10,00 per stuk. De winkelprijs ligt wat hoger, de vereniging betaalt een beetje mee aan de lessenaar. Voor de jeugdleden hebben we lessenaars die te gebruiken zijn in de peuterspeelzaal, op moment van repeteren. Deze liggen in de opslagruimte en dienen na de les daar ook weer neergelegd te worden.

Mededelingen

Mededelingen worden veelal door de voorzitter/dirigent op de repetitieavond gedaan. Data van optredens worden in overleg met de leden vastgesteld. Ook per e-mail worden leden vaak vragen gesteld of definitieve data/belangrijke zaken doorgegeven. Daarnaast wordt alle belangrijke informatie ook op het "alleen voor leden'gedeelte op de website vermeld. Leden kunnen een account maken om hierop te kunnen inloggen.

Jaarlijkse muziekfeest

In maart van elk jaar houden wij ons muziekfeest. Alle groepen binnen de vereniging doen aan de uitvoering mee. Hij vindt plaats in "Het Boshuis" te Klarenbeek en begint om 19.30 uur.

  1. We beginnen de avond met de diplomalessers (ca. 15 tot 20 min), die voor de gelegenheid vanaf januari met elkaar een paar liedjes gezamenlijk instuderen.
  2. Na de diplomalessers komt het jeugdorkest (ca. 20 min), dan een pauze met verkoop van loten.
  3. Na de pauze verzorgt het A-orkest een optreden van ca. 45 minuten, waarna een pauze met trekking van der verloting plaatsvindt en tussendoor zitten cabaret/sketch/stukjes waaraan alle leden mogen deelnemen. In overleg wordt hiervan afgeweken, bijvoorbeeld voor de nummers van de jeugdband.
  4. Na deze pauze is er nog een cabaret/sketch gedeelte waaraan alle leden mogen deelnemen.

De data van de uitvoeringen worden bekend gemaakt door bestuur/dirigentes. De avond voor de muziekfeest oefenen we meestal in "Het Boshuis", de generale repetitie. Wij gaan er van uit, dat de leden zeker in de weken voor de uitvoering zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens de repetities.

Ledenvergadering

Eén keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. De datum wordt via het bestuur bekend gemaakt en wordt op het "alleen voor leden"gedeelte op de website kenbaar gemaakt. De ledenvergadering is alleen voor stemgerechtigde leden (boven 18 jaar).

Inschrijvings-, uitschrijvings- en wijzigingsformulieren

Bij aanvang, wijziging of beëindiging van het lidmaatschap dient voor de administratie een formulier ingevuld te worden. Dit is nodig, omdat wij bij verschillende overkoepelende organisaties aangesloten zijn. Daarvoor zijn correcte gegevens noodzakelijk. Deze formulieren kun je opvragen bij je dirigente of bij een bestuurslid van de vereniging. Vanzelfsprekend wordt er zorgvuldig met de persoonsgegevens omgegaan. Zie ook onze privacy-verklaring.

Tot slot

Mocht je vragen/suggesties hebben bel of schiet een bestuurslid aan. Wanneer je iets niet lijkt, blijf er dan niet mee lopen, maar bespreek het met een bestuurslid. We kunnen er pas wat aan doen als we weten dat je ergens mee zit.

Rest ons jou nog veel plezier te wensen bij onze vereniging!

Met vriendelijke groet,

Muziek- en amusementsvereniging Mondolia
Bestuur

Facebook

Logo versie 75 jaar

Zomaar wat foto's

Sociale Media